Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

Vi lagrar personuppgifter såsom namn, företagsnamn och e-post

Ändamål med insamlingen?

Vi använder personuppgifterna för att skicka ut nyhetsbrev eller annan marknadsföring som rör verksamheten.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Om du önskar ta del av lagrad information kontakta platschef.

Så raderar eller rättar du information?

Om du önskar radera eller rätta information kontakta platschef.

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Om du önskar användningsbegränsa information eller återkalla ditt samtycke kontakta platschef.

Period som uppgifterna lagras

Vi lagrar uppgifterna i 18 månader eller så länge det är nödvändigt för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Konktaktinformation till personuppgiftsansvarig

Vd lena.snygg@kapitel8.se
Ansvarigt bolag: Ivar Stockholm AB, 559031-1220

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företagets serverhallar med fysisk lokalisering i Stockholm. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.